AX Medya

Bayrak – Bahtiyar Vahapzade

Bayrak şiiri içeriğimizde, Bahtiyar Vahapzade’nin Bayrak şiirini sizlerle paylaşıyoruz. Bayrak şiirinin şairi Bahtiyar Vahapzade, Azerbaycan edebiyatının en önemli isimlerindendir. Bahtiyar Vahapzade, milli duyguları ön plana çıkaran şiirler kaleme almıştır. Bayrak şiiri de yine öyle bir şiirdir.

Bayrak – Bahtiyar Vahapzade

Torpağım üstünə kölgə lə r salan
Mə nim varlığımın cilası-bayraq.
Zə fə rdə n doğulmuş
Göytürkdə n qalan
Qurdbaşlı bayrağın balası bayraq.

Üçrə ngli bayrağın kölgə sində mə n
Qaraca torpağı və tə n görmüşə m.
Zə fə r güllə rini dövri-qə dimdə n
Bayraq işığında bitə n görmüşə m.
Bayraq mə nliyimdir, bayraq kimliyim,
Bayraq-öz yurduma öz hakimliyim.

Harda ə cdadımın ayaq izi var,
Bu zə fə r bayrağım orda dikə lsin.
Keçdiyi yerlə rdə dağlar, yamaclar
Onun hüzuruna salama gə lsin.
Tarixdə n qə dimdir, zamandan qoca
Mə nim bayrağıma sancılan hilal.
Alə mə nur saçdı tarix boyunca
Mə bə dlə r başma tac olan hilal.

Daim ucalasan! Savas günündə
Ə sgə r silahıyla sə ni tə n görüm.
Yalnız zə fə r çalmış şə hid önündə
Sə ni alqış üçün ə yilə n görüm.

Bu bölümümüzde sizlerle Bahtiyar Vahapzade’nin Bayrak şiirini paylaşmış olduk. Eğer Vahapzade ile ilgili daha fazla şiire ulaşmak isterseniz, Bahtiyar Vahapzade şiirleri kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

Yorum yapın