1. Anasayfa
  2. Fuzuli

Beni Candan Usandırdı – Fuzuli

Beni Candan Usandırdı – Fuzuli
0

Beni Candan Usandırdı şiiri makalemizde, Fuzuli’nin Beni Candan Usandırdı şiirini sizlerle paylaşıyoruz. Beni Candan Usandırdı şiiri Fuzuli’nin önemli şiirleri arasındadır. Fuzuli, bildiğimiz üzre ilahi aşk çerçevesinde şiirler kaleme almıştır. Bu şiir de yine ilahi aşk bakış açısıyla incelenebilecek bir şiirdir.

Beni Candan Usandırdı – Fuzuli

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

 

Bu bölümümüzde siz değerli okurlarımıza, Fuzuli’nin Beni Candan Usandırdı adlı şiirini sunmuş olduk. Eğer Fuzuli’nin daha fazla şiirine ulaşmak isterseniz, Fuzuli şiirleri kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir