Şiir ve Edebiyat
Bildirimler
  • Bildiriminiz bulunmamaktadır.
  1. Anasayfa
  2. Ali Canip Yöntem

Bir Feylesofa – Ali Canip Yöntem

Bir Feylesofa – Ali Canip Yöntem
Eylülün Denizi şiiri - Ali Canip Yöntem
0

Bir Feylesofa şiiri makalemizde, Ali Canip Yöntem’in Bir Feylesofa şiirini siz kıymetli okurlarımızla paylaşmış oluyoruz. Bir Feylesofa şiiri, detaylı bir şekilde okumadan anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Çünkü şiirin dili ağır bir dildir. Bu nedenle şiiri anlamak için ayrı bir çaba sarf etmek gerekecektir.

Bir Feylesofa – Ali Canip Yöntem

O izdihâm-ı tetabbu’la önce bir mikdâr
“Budu resâs u hakikat” yolunda söylenmek
Ve sonra bir küçücük i’tirâzı istihkar
Edip de dinlemeden gizli gizli eğlenmek

Budu r muhassala-i felsefât-ı idrâkin! .
Cihân- ı fennimizi n ey güzide üstadı
Bütü n b u nükteleri n belk i doğrudur; lâki n
Şu mektebi n yine bir şeyler anlar evlâdı

-Deği l huzûr- ı kemâlinde arz-ı ma’lûmât; –
Bire r su’âl-i mukadderl e ister öğrenmek
Uçurduğu n o balonla r nedir aceb? .. Heyhat,
Zavall ı genç il e mu’tâd m üzre eğlenerek

Sükût eder, eser-i san’atın gibi her an
Fezâ-yı târ-ı hayâlâta yükselirsin.. Gel
Biraz suâle cevâb ver a hâce-i devrân
Uçurduğun o balonlar nedir, garîk-ı emel? ..

O izdihâm-ı tetabbu’la önce bir mikdâr
“Budur esâs u hakikat” yolunda söylenmek
Ve sonra bir küçücük i’tirâz ı istihkar
Edip de dinlemeden gizli gizli eğlenmek,

Hemen hemen bu mu öğrendiğin aceb (Ten) ‘den? ,
Değil azız filosof, gâye-i fünûn bu değil;
ilâve et o kitaba bu sözleri benden:
Biraz da kendim öğren, biraz da kendini bil! ..

Bu bölümümüzde Ali Canip Yöntem’in Bir Feylesofa şiirini siz kıymetli okurlarımızla paylaşmış olduk. Eğer Ali Canip’in diğer tüm şiirlerine ulaşmak isterseniz, Ali Canip Yöntem şiirleri kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir