1. Anasayfa
  2. Mehmet Âkif Ersoy

Bir Gece – Mehmet Akif Ersoy

Bir Gece – Mehmet Akif Ersoy
0

Bir Gece şiiri makalemizde, Mehmet Akif Ersoy’un Bir Gece adlı şiirini siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz. Mehmet Akif, bazı şiirlerinde sert bir dille göndermelerde bulunmuştur. O, duygusal şiirlerinde dahi bazen sert tavır takınmıştır. Bu şiiri de incelenmeye değerdir.

Bir Gece – Mehmet Akif Ersoy

Ondört asır evveI, yine bir böyIe geceydi,
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lâkin o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözIer;
Kaç bin senedir, haIbuki, bekIeşmedeIerdi!
Nerden görecekIer? GöremezIerdi tabî’î:
Bir kere, zuhûr ettiği çöI en sapa yerdi;
Bir kere de, ma’mure-i dünyâ, o zamanIar,
BuhranIar içindeydi, bugünden de beterdi.
SırtIanIarı geçmişti beşer yırtıcıIıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşIeri yerdi!
Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin
SaIgındı, bugün Şark’ı yıkan, tefrika derdi.

Derken, büyümüş, kırkına geImişti ki öksüz,
BaşIarda gezen kanIı ayakIar suya erdi!
Bir nefhada kurtardı insanIığı o ma’sum,
Bir hamIede kayserIeri, kisrâIarı serdi!
Aczin ki, eziImekti bütün hakkı, diriIdi;
ZuImün ki, zevâI akıIına geImezdi, geberdi!
ÂIemIere, rahmetti, evet, Şer’-i mübîni,
ŞehbâIini adI isteyenin yurduna gerdi.
Dünya neye sâhipse, onun vergisidir hep;
Medyûn ona cem’iyyeti, medyûn ona ferdi.
Medyûndur o ma’sûma bütün bir beşeriyyet…
Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr iIe haşret.

Bu bölümümüzde, Mehmet Akif’in Bir Gece adlı şiirini sizlere sunmuş olduk. Eğer Akif’in diğer tüm şiirlerine ulaşmak isterseniz, Mehmet Akif Ersoy şiirleri kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir