AX Medya

İslami Sözler

İslami Sözler içeriğimizde; İslami sözler, en güzel İslami sözler, İslami nasihatler, hadisler ve ayetler yer almaktadır. İslami Sözler, bizlerin hayatına doğrudan etki yapabilecek sözlerdir. Bu nedenle paylaşımımızın gerçekten de etkili olacağını düşünüyoruz. Özellikle paylamış olduğumuz ayetler ve hadisler, bizler için gerçekten de bir hayat felsefesi olabilecek şeyler olduğu için, bu paylaşımı ayrıca faydalı buluyoruz. Bizlerin bu hayattaki en çok ihtiyacı olduğu şeyleri düşündüğümüzde, inancımızın en başta geleceğini söyleyebiliriz. Bu durumda da bizlerin yüce kitabımız kur’an-ı kerimden faydalanması gerektiğini pek tabi bilmekteyiz. Sizler paylaştıklarımız sayesinde, hem inanç açısından birikim elde etmiş olacaksınız hem de hayatınızda yeni yollar çizmiş olacaksınız. Şimdi bu güzel sözleri, ayetleri, hadisleri sizlerle buluşturalım.

İslami Sözler

 • “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, emin görüldüğü zaman/kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder, söz verdiğinde ise sözünden cayar.” (Buharî, İman, 24)

 

Resûlullah ﷺ şöyle duâ ederdi: ”Allahım! Kâfirlikten ve fakirlikten Sana sığınırım. Allahım! Kabir azabından Sana sığınırım. Senden başka ilâh yok, ancak sen varsın.” (Ebû Dâvud, Edeb 111) Hadis-i Şerif

 • Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz.Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Â’raf Sûresi, 31)

Yüce Allah bir âyette şöyle buyurdu: “Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz.”(İsra 7)

 • Resulullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Zenginlik mal mülk ile değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir.”(Buhârî)

“Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.” (Müslim, “Zikir” 65, 66)

 • Birinin boş konuşması, boş vakit geçirmesi, Allahü teâlânın onu sevmediğini gösterir. [M. Rabbani]

“Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma. Yoksa helak olursun.” (Taberânî, Beyhakî)

 • “Hayat şartları sizinkinden iyi olanlara değil de, daha aşağıda olanlara bakınız! Zira bu Allah’ın üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için daha uygun bir davranıştır.” (Müslim, Zühd 9)

Yûsuf, 40. Ayet: “Hüküm ancak Allah’a aittir.

 • Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh (Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki (Hz.) Muhammed (s.a.v) onun kulu ve elçisidir.)

En güzel isimler Allâh’ındır. O hâlde O’na o güzel isimler ile dua edin”|A’raf, 7/180|

 • ”Bazınızı bazınızla imtihan edeceğiz!” En’am Sûresi 53. ayet

Ama şu da var ki ; Gözler kör olmaz. Fakât asıl kör olan göğüslerdeki kalplerdir. Hac Sûresi, 46. Âyet

 • ”Yoksa insan, her hûlyasına kavuşacak mı sanır?..” Necm Suresi 24

“Allah’a çağıran, sâlih amel işleyen ve ‘kuşkusuz ben müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kimdir.” Fussilet Sûresi, 33.

 • “Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” İnşirâh Sûresi, 5.

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler siz de O’na salât edin, selâm edin.” Ahzâb Sûresi, 56.

 • “Allah sabredenleri sever.” Âl-i İmrân Sûresi, 146.

Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Tevbe Sûresi, 116.

 • “Allah, iyilikte ve güzel harekette bulunanları sever.” (Maide suresi, 93)

Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve Beni salih kimseler arasına kat.” {Şu-arâ Sûresi 83.)

 • “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’ âm 6/162)

Tüm >kısa sözler< için tıklayınız.

“Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma!” Hz. Ali (r.a.)

 • “Allahım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla…” (Buhârî, “De’avât”, 60; Müslim, “Zikir”, 70. ) Âmin

“Allah, göklerin ve yerin nurudur. “ Nùr 35

 • “Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler.” (Meryem, 19/59)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe Sûresi, 119)

 • Muhakkak ki Allah, gönülde gizlenenleri de bilendir. Hud Sûresi: 5.

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez. (Secde sûresi/17)

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Yaratan rabbinin adıyla oku! Alak Sûresi,1

Allah nezdinde hak din İslâm’dır. Alim imran-19

 • Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz. Fecr 17

“Allah, iyilikte ve güzel harekette bulunanları sever.” (Maide suresi, 93)

 • “Şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş!” diyor. De ki: “Onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir.” Yâsîn Suresi 78 ve 79)

“Allah, iyilikte ve güzel harekette bulunanları sever.” (Maide suresi, 93)

 • “Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.” (Zilzâl sûresi, 7-8)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla: “Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle tövbe edin!” (Tahrîm sûresi, 8)

 • Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) sadaka vermedikçe asla ‘iyi’ye erişemezsiniz. Her ne sarfederseniz, şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen (ve onun mükâfatını veren)dir. 3/Âl-i İmrân Sûresi, 92.

Her şeyin akla, aklın ise edebe ihtiyacı vardır. Hz. Ali

 • Her şeyini kaybetsen bile merhametini kaybetme. Merhamet, insanı insan yapan en önemli duygudur. Muhyiddin Şekûr

Bir gönüle girmek nasiptir, Orada kalmak ise marifet. Serdar Tuncer

 • Duamın kabul edilmemesinden değil, kalbimin duaya ihtiyaç duymamasından korkarım. Hz. Ömer

Ölümü hatırlamak hırs ateşini söndürür. İmam Gazâli Hz.

 • Şu iki insanı asla unutmayın: İhtiyaç anında yanınızda olanı. Zor zamanda yalnız bırakanı.Hz. Ali

Rızkını dert etme. Çünkü o seni, senin onu aradığından daha çok aramaktadır.Abdülkâdir Geylânî Hz.

 • Üç şeyi kötü gününde dene: Eşini, dostunu ve sabrını. Hz. Ali

Üç şey iman âlametidir: Belaya sabır, nimete şükür, kadere rıza. İmam Gazali Hz.

 • Sır saklamak, bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmayan, hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz. Hz. Ali

Hepiniz kendi ayıplarınızın hamalısınız. Başkalarının kusurlarını kınamayınız. Sadi Şirazi

 • Allah, ihanet edenleri sevmez. Enfal, 58

Ve zamanı geldiğinde, Rabbin sana kalbindekini verecek, seni hoşnut kılacak. (Duhâ – 5)

 • “…Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah’a arz ederim…” (Yusuf – 86)

Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size dünyada iken vadedilmekte olan cennetle sevinin!”(Fusillet – 30)

 • Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar. (Furkân – 67)

Tüm >anlamlı şiirler< için tıklayınız.

Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız. (Bakara,21)

 • Bu Kur’an, âlemler için ancak bir öğüttür. (Sâd – 87)

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. (Bakara – 110)

 • Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? (Furkan,77)

Doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. (Nahl – 9)

 • Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!… (Hûd – 112)

“Ey Rabbim! Beni; bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!” (Neml – 19)

 • De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.” (Tevbe – 51)

Sabah akşam demeden, kendi içinden, korkarak ve yalvararak, alçak sesle Rabbini an ve gafillerden olma. (A’raf – 205)

 • Ey iman edenler! Eğer Allah’tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırdedecek bir anlayış verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. (Enfal – 29)

Tüm >güzel şiirler< için tıklayınız.

Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, kalktığında Rabbini hamd ile tespih et. (Tur,48)

 • Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. (Râ’d – 28)

Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder. (Şura,30)

 • Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. (Âlâ – 14-15)

De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kâdirdir. (Ankebut – 20)

 • Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. (Bakara – 277)

Peygamber Efendimiz’den Mesaj Var: “İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a şükretmiş olmaz.” (Ebû Dâvûd) Hadis-i Şerif

 • ”Yapabildiğinizin en hayırlısını yapın. Şüphesiz ki ecel … Ya sabah ya akşam vakti âniden çöküverir.”(Hz. Osman )

İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret ve susması ders olmalıdır.” ~Hâdis-i Şerîf~

 • Dilinizle kimseyi incitmeyin. Hucurât Sûresi, 11.

Bu bölümümüzde, siz kıymetli okurlarımıza İslami sözler, ayetler, hadisler sunmuş olduk. Eğer sayfamız üzerindeki diğer şiirlere, sözlere ulaşmak isterseniz, kategorilerden ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın