Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed Şiirleri

Fatih Sultan Mehmed şiirleri kategorimizde, Fatih Sultan Mehmed’in tüm şiirlerine ulaşabilirsiniz. İstanbul’u fetheden önemli padişahımız, yazmış olduğu şiirlerle de etkili olmuştur.

Fatih Sultan Mehmed (1432-1481), Konstantinopolis’i fetheden ve Bizans İmparatorluğu’na son veren, II. Mehmed olarak bilinen bir Osmanlı padişahıydı. Şair olarak tanınmadı, askeri lider ve devlet adamıydı. Bununla birlikte, ona atfedilen şiirler veya eserler olması mümkündür, ancak bunlar, onun edebi eserleri olarak iyi bilinmemekte veya bilim adamları tarafından yaygın olarak kabul edilmemektedir. Çoğunlukla bir savaşçı ve fatih olarak bilinir, Osmanlı İmparatorluğu’nu en büyük toprak genişlemesine götürür ve aynı zamanda sanat ve bilimin hamisi olarak bilinir.